Wpłać 1% podatku na rzecz SKPT Warszawa!

Wpłać 1% podatku na rzecz SKPT Warszawa!

Zachęcamy naszych członków, kursantów i sympatyków do przekazywania 1% podatku PIT na rzecz naszego Koła. Wprawdzie cała nasza działalność opiera się na pracy społecznej naszych członków, jednak są rzeczy, za które trzeba zapłacić gotówką. Każda złotówka umożliwi nam lepszą organizację naszej działalności programowej: kursów, szkoleń, prelekcji i wycieczek.

SKPT działa w ramach Organizacji Pożytku Publicznego: Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. By przekazać nam wsparcie, należy użyć numeru KRS: 000 019 1794, a polu "cel szczegółowy" należy podać: "Koło nr 7 - SKPT".

By mieć pewność, że środki do nas dotrą, zachęcamy również do przesłania informacji o treści:
"1) Darczyńca: ...
2) Kwota 1%: ...
3) Cel: Koło nr 7 - SKPT
4) Urząd Skarbowy do którego została złożona deklaracja: ..."
na adres skarbnik@om.pttk.pl .

Z góry serdecznie dziękujemy!