22 marca

22 marca

Niniejszą kartkę z kalendarza poświecimy postaci mało znanej, która w historii zapisała się głównie jako "osoba od dopracowywania szczegółów". Przy czym, jak wiadomo, często ze szczegółów składa się całościowe wrażenie, zatem i o takich osobach warto choć trochę wspomnieć...


Osobą o której dzisiaj wspomnimy będzie niejaki Wojciech Jaszczołd, a pretekstem do naszego wspomnienia kolejna rocznica jego śmierci (22 marca 1821 r.). W przeciwieństwie do wielu pozostałych bohaterów naszych kartek z kalendarza jego biografii nie znamy zbyt dokładnie. Wiemy, że urodził się w 1763 r. w Jaszczołtach (okolice Siemiatycz), a następnie poznajemy go już jako człowieka wykształconego za granicą (we Francji i Włoszech) w dziedzinie sztuki. Wiemy również, że jeszcze w Rzeczypospolitej uczy się pod okiem m.in M. Baciarellego oraz F. Smuglewicza. W ramach swojej działalności zajmował się wspomnianym już "dopracowywaniem szczegółów" – projektował wnętrza siedzib magnackich, takich jak Arkadia, świątynia Sybilli w Puławach, czy apartamenty ordynatów Zamoyskich w Warszawie. W 1813 r. Stanisław Kostka Potocki zatrudnił go w Wilanowie, gdzie porządkował galerię obrazów i zgodnie z ówczesną modą urządził gabinet chiński. Przechadzając się zatem po wilanowskim pałacu i innych dawnych siedzibach magnackich, wspomnijmy nie tylko tych, którzy nadali kształt całej budowli, ale również tych którzy odpowiadali za drobne szczegóły jej wnętrza.

Wizerunku bohatera kartki z kalendarza nie sposób znaleźć, przedstaiwmy zatem fragment romantycznej ruiny z parku w Arkadii, przy którym to parku Jaszczołd miał okazję pracować (zdjecie za Wikimedia Commons).