23 marca

23 marca

23 marca 1844 r. we wsi Ojrzeń koło Ciechanowa zmarł Bruno Kiciński ‒ postać, którą można uznać za pierwsze „nadwiślańskiego magnata prasowego”. Jego życie było dość krótkie bo zmarł zaledwie w wieku 47 lat ale za to bardzo intensywne. Sam o sobie pisał tak: „Ile to ja zawsze mam planów na myśli, aby jeżeli się jeden nie uda, to mieć drugi na pogotowiu”.

Bruno Kiciński urodził się w Galicji w 1797 r. w rodzinie dawnego kasztelana połanieckiego, który w 1806 r. otrzymał austryjacki tytuł hrabiego. Swoją edukację Kiciński odebrał zarówno w Wiedniu w prestiżowej szkole Theresianium, jak również w mniej nobliwym w świecie warszawskim kolegium pijarów w Warszawie. Przez jakiś czas mieszkał u swojego dalekiego krewnego ‒ Joachima Lelewela.

Jak wspomnieliśmy powyżej życie Brunona Kicińskiego było bardzo intensywne. W 1814 r. we Lwowie wraz z grupą znajomych podjął działalność wydawniczą, która zaowocowała ukazaniem się „Pamiętnika Lwowskiego”. Już rok później znowu znalazł się w Warszawie, gdzie podjął studia w Szkole Prawa i Administracji (poprzedniczce Uniwersytety Warszawskiego). Z Warszawą związał się na dłużej rozwijając również tutaj działalność wydawniczą. Zarobione pieniądze pozwoliły mu na zakupie w 1819 r. części dóbr Grochów.

Jego problemem był jednak brak wytrwałości – łatwo zapalał się do nowej idei, by potem gładko i bez skrupułów ją porzucić. Dlatego większość stworzonych przez niego tytułów prasowych nie przetrwała próby czasu. Swoistym novum było stosowanie przez niego na szeroką skalę reklamy. Przez pewien okres niektóre z wydawanych przez niego tytułów działały równolegle, a Kiciński wraz z zespołem swoich najbliższych współpracowników zapewniał im zaplecze redakcyjne i wydawnicze. W ten sposób trochę przypadkowo i nieświadomie, jako pierwszy w Polsce stworzył coś na kształt koncernu prasowego. Zmarł młodo – w wieku 47 lat. Od czasów powstania listopadowego w zasadzie trzymał się już z daleka od prasy. W momencie jego śmierci wciąż jednak istniał na rynku jeden z tytułów, które stworzył na początku lat 20. XIX w. – dziennik „Kurier Warszawski”. Gazeta przeżyła swojego twórcę i ukazywała się przez 118 lat, aż do wybuchu II wojny światowej.