30 marca

30 marca

30 marca Kościół katolicki i prawosławny (przy czym w kalendarzu juliańskim data ta wypadnie za 13 dni) obchodzą wspomnienie św. Jana Klimaka - świętego nieco zapomnianego, choć warszawskiego z uwagi na to, że to on jest patronem wolskiej cerkwi.

Nasz bohater był pustelnikiem i mieszkał na Półwyspie Synaj na przełomie VI i VII stulecia. Jego głównym osiągnięciem było napisanie traktatu w 30 częściach, zatytułowanego "Drabina do raju", gdzie "ścieżka kariery" mnicha przyrównana została do drabiny, której poszczególne szczeble miały prowadzić od zerwania z życiem doczesnym aż do zjednoczenia z Bogiem. I właśnie od greckiej nazwy drabiny - "klimaks" - pochodzi przydomek naszego dzisiejszego bohatera. 

O życiu i przygodach Jana Klimaka mogą Państwo przeczytać m.in. tu, a ilustrację stanowi szesnastowieczna rosyjska miniatura, przedstawiająca świętego i tytułową drabinę, pochodząca z zasobów Wikipedia Commons.